Kan voedingssuppletie de kans op hart- en vaatziekten verkleinen?

De conditie van het hart en de bloedvaten is sterk afhankelijk van voedingsfactoren. Het is dan ook zeker mogelijk om door een gezond voedingspatroon en adequate suppletie de kans op een hart of bloedvataandoening sterk te verminderen.

Verschillende hart en vaatziekten zijn het gevolg van aderverkalking, ofwel atherosclerose. Dat is een geleidelijk proces waarbij de bloedvaten plaatselijk vernauwingen gaan vertonen.

Aderverkalking kan zich onder meer manifesteren door "etalagebenen", een aandoening waarbij de patiënt na een bepaalde afstand gelopen te hebben pijn in de kuit krijgt. Dat is een gevolg van door de aderverkalking veroorzaakte slechte bloedtoevoer naar de beenspieren.

Een ander gevolg van aderverkalking, angina pectoris, kan optreden bij onvoldoende doorbloeding van de hartspier doordat de bloedvaten die het hart van bloed voorzien te nauw zijn geworden. Dit manifesteert zich door pijn op de borst bij inspanning.

Vér voortgeschreden aderverkalking kan een hart of herseninfarct tot gevolg hebben. Deze vaak levensbedreigende aandoeningen treden op als door vaatvernauwing en/of verstopping een deel van het hart of de hersenen géén of vrijwel geen bloed meer krijgt.

Preventieve voedingsmaatregelen tegen aderverkalking kunnen de kans op de genoemde kwalen aanzienlijk terugdringen en veel ziekteleed voorkomen.

Een andere oorzaak van met name hartproblemen is gebrekkige energievoorziening van de hartspier. Het hart is een pomp die 24 uur per etmaal gedurende het hele leven actief is. Als het hart, doordat de uit de voeding verkregen brandstof niet optimaal wordt omgezet in biologisch bruikbare energie, te weinig energie krijgt kan dit tot een gebrekkige pompfunctie en hartfalen leiden. Een belangrijke voedingsstof ter verbetering van de energievoorziening van het hart is coenzym Q10.