Bevatten verse groenten en vers fruit altijd dezelfde concentratie microvoedingsstoffen?

Nee, de kwaliteit van groenten en fruit kan, afhankelijk van verschillende factoren, sterk variëren.

Op de eerste plaats is van belang op welke wijze het gewas is geteeld. In de intensieve land en tuinbouw, waar de meeste producten vandaan komen, groeien de planten doorgaans op biologisch sterk verarmde grond. De aan de bodem toegevoegde stoffen dienen slechts om het gewas beter te laten groeien en dragen niet bij aan de voedingswaarde van de producten. Veel gezonder (en ook smakelijker!) zijn producten die op biologische wijze zijn verbouwd op grond met een goed ontwikkeld bodemleven.

Van belang is verder hoe lang en op welke wijze het product na het oogsten is bewaard. Geleidelijke achteruitgang van de voedingswaarde begint al meteen na het oogsten. Als het product tijdens het bewaren wordt blootgesteld aan licht en warmte wordt dit proces versneld.

Ook de gaafheid van het product is een invloedsfactor. Bij gekneusde, beschadigde of reeds fijngesneden producten gaat het nutriëntengehalte sneller achteruit dan bij gave hele exemplaren. Koop dus bij voorkeur géén producten die beschadigd zijn of die duidelijk al te lang hebben gelegen, maar kies mooie gave verse exemplaren.