Als extra vitamines en mineralen zo goed zijn, waarom hoor ik daar dan niks over van bijvoorbeeld mijn huisarts?

De verklaring voor de afwijzende houding van veel artsen met betrekking tot voedingssuppletie is een gevolg van het feit dat in het universitaire medische onderwijs vrijwel geen aandacht wordt besteed aan voeding en biochemie. De pas afgestudeerde arts is vaak in het geheel niet op de hoogte van de enorme vooruitgang van de orthomoleculaire wetenschap. Dit is overigens hedendaags wel steeds belangrijker aan het worden.

Mensen die medeverantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid willen dragen worden soms ontmoedigd door de sceptische houding van artsen, verpleegkundigen en paramedici. Het komt ook nog steeds voor dat huisartsen, specialisten, verpleegkundigen en andere medische beroepsbeoefenaren negatief reageren als hun patiënten als aanvulling op de behandeling voedingssupplementen willen nemen.

Toch is er gelukkig dankzij het werk van verschillende orthomoleculaire opleidingsstichtingen (waaronder het SOVL) een duidelijke verbetering op gang gekomen. Officiële instanties beginnen aarzelend het belang van preventieve voedingssuppletie te onderschrijven, en steeds meer artsen zien in dat orthomoleculaire ondersteuning van hun behandelingen tot sneller en vollediger herstel kan leiden.

Overigens hoeven ongefundeerde bezwaren vanuit de reguliere geneeskunde niemand van orthomoleculaire suppletie te weerhouden, want iedereen heeft het volste recht om zijn of haar eigen voeding te kiezen.