Als ik eet volgens de Voedingswijzer krijg ik dan voldoende vitamines en mineralen binnen?

Eten overeenkomstig de Voedingswijzer van het Voedingscentrum is voor het zo goed mogelijk instandhouden en indien nodig verbeteren van de gezondheid niet voldoende, en wel om drie redenen.

Op de eerste plaats is de Voedingswijzer gebaseerd op slechts de ADH's (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) of RI's (referentiële inname), normen ter preventie van gebreksziekten. Omdat echte gebreksverschijnselen pas bij ernstige tekorten optreden en al veel eerder geleidelijke vermindering van fitheid en gezondheid plaatsvindt vormen de ADH's of RI's geen werkelijk goede richtlijn. Met orthomoleculaire voeding kan optimale, dat wil zeggen in alle opzichten zo goed mogelijke, gezondheid worden bereikt. Een doelstelling die de meeste mensen veel meer aanspreekt dan slechts het voorkómen van gebreksziekten.

Ten tweede is door verschillende organisaties aan het licht gebracht dat eten volgens de Voedingswijzer voor diverse voedingsstoffen niet eens voldoende is om de ADH te halen. In uitgebrachte rapporten wordt aangetoond dat als iedereen volgens de Voedingswijzer zou eten bij alle bevolkingsgroepen een tekort zou optreden aan vitamine A, selenium en koper. Verder zouden bij omvangrijke bevolkingsgroepen tekorten ontstaan aan vitamine D, calcium, ijzer, zink en magnesium.

De derde reden om de Voedingswijzer niet als enige uitgangspunt voor de dagelijkse inname te nemen is dat vandaag de dag door verschillende oorzaken vaak extra veel van bepaalde voedingsstoffen nodig is. Onder meer hebben we vaak veel te lijden van te hoge concentraties lichaamsvreemde stoffen in de ingeademde lucht.

Andere behoefteverhogende factoren zijn:

  • Het gebruik van lichaamsvreemde medicijnen;
  • Overmatig alcoholgebruik;
  • Roken;
  • Het vaak blootstaan aan zware stress.