Heeft iedereen evenveel vitamines nodig?

De behoefte aan zowel de macro als de microvoedingsstoffen is binnen zekere grenzen voor iedereen anders. Wél staat vast dat in principe iedereen zeer gebaat is met een gezond samengesteld dagelijks menu, plus als aanvulling een orthomoleculair multipreparaat en tenminste 1 gram vitamine C per dag. Deze minimale suppletie wordt ook wel de orthomoleculaire basissuppletie genoemd. Als het voedingspatroon en de suppletie niet aan deze minimale eisen voldoen loopt men aanzienlijke gezondheidsrisico's.

De minimale behoefte kan door uiteenlopende factoren en omstandigheden nog aanzienlijk groter zijn dan hierboven is vermeld. We spreken over orthomoleculaire suppletie als deze suppletie volledig op de persoonlijke behoefte is afgestemd. Zo hebben in het algemeen mensen die lijden aan een chronische aandoening en mensen die herstellende zijn van ziekte of letsel méér van uiteenlopende microvoedingsstoffen nodig dan volkomen gezonde personen. Ook door meer dan normale stressbelasting en/of het regelmatig leveren van zware lichamelijke inspanning neemt de behoefte aan bepaalde voedingsstoffen toe. Verder kunnen de nadelige gevolgen van gewoontes als roken, drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik door extra inname van bepaalde voedingsstoffen enigszins worden beperkt. Andere behoefteverhogende factoren zijn onder meer: zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Maar ook indien géén van de genoemde of andere behoefte verhogende factoren een rol spelen is extra inname van uiteenlopende microvoedingsstoffen zeer aan te bevelen. Met een gezonde basisvoeding en de vermelde basissuppletie wordt een goede bescherming verkregen, maar door verstandige extra suppletie is nog veel méér gezondheidswinst mogelijk. Er is pas sprake van orthomoleculaire suppletie als van alle essentiële voedingsstoffen hoeveelheden worden ingenomen die hoog genoeg zijn om te voorzien in alle biologische functies, dus ook de functies die vooral van belang zijn voor de lange termijn gezondheid.

Onder meer kan door orthomoleculair suppleren een sterke afweer tegen ziektes worden opgebouwd, het risico van chronische aandoeningen worden teruggedrongen, en het gezond en wel  bereiken van een hoge leeftijd worden bevorderd.