Hoe ontstaan vitaminetekorten?

Indien niet regelmatig voldoende vitamines en andere onmisbare voedingsstoffen worden ingenomen ontstaan tekorten. Helaas is dat ook in onze tijd nog bij veel mensen het geval, omdat de ontdekkingen van de orthomoleculaire voedingsleer nog lang geen gemeengoed zijn.

Door de eeuwen heen heeft de mens te kampen gehad met gezondheidsproblemen als gevolg van onvolwaardige voeding. Dat was onvermijdelijk omdat men nu eenmaal niet wist wat goede voeding was. Sinds het begin van de twintigste eeuw heeft de voedingswetenschap echter enorme vooruitgang geboekt, waardoor thans vrij nauwkeurig bekend is hoeveel we van elke voedingsstof tot ons moeten nemen om gezond te blijven. Helaas wordt deze kennis echter nog slechts op beperkte schaal toegepast, en dat is in feite de oorzaak dat tekorten aan essentiële voedingsstoffen nog steeds veelvuldig voorkomen.

De huidige kennis over de relatie voeding en gezondheid is zeer uitgebreid, maar enkele eenvoudige feiten zijn voor iedereen van essentieel en onmiddellijk belang.

Hoe voorkom je een vitamine tekort?

Vast staat op de eerste plaats dat een gezond dagelijks menu voor een blijvend goede gezondheid onontbeerlijk is. Verder is bekend dat het zelfs bij een gezonde basisvoeding onmogelijk is tekorten te voorkomen. Daarom is orthomoleculaire suppletie nodig, dat wil zeggen dagelijkse aanvulling van de voeding tot een voor blijvend goede gezondheid vereist niveau.