Ik gebruik al jaren lang een product met meerdere vitamines en mineralen. Kan ik dat gewoon doorgebruiken of moet ik daar na verloop van tijd mee stoppen?

Als het hier gaat om een echt voedingssupplement, dus geen synthetisch preparaat, is het zeer aan te bevelen dit doorlopend te gebruiken. Echte voedingssupplementen bevatten uitsluitend lichaamseigen stoffen, terwijl synthetische preparaten ook lichaamsvreemde stoffen bevatten, zoals anorganische mineralen en de dlvorm van vitamine E.

Een goed multipreparaat geeft het lichaam een grote bescherming tegen geleidelijke achteruitgang van de gezondheid, onder meer door de natuurlijke weerstand te verhogen. (Zie het antwoord op vraag 3.21 voor de eisen die aan een multipreparaat gesteld dienen te worden.)

Voor een goede bescherming dient naast de multi dagelijks ook nog tenminste 1 gram vitamine C te worden gesuppleerd.