Is het juist dat bij sommige combinaties van vitamines een betere opname door het lichaam plaatsvindt?

Dat is inderdaad het geval. Microvoedingsstoffen moeten in de spijsvertering worden losgemaakt uit het overige voedsel en vervolgens door de darmwand het bloed bereiken. Dat absorptieproces kan méér of minder succesvol verlopen, en als het ernstig in gebreke blijft komt een groot deel van de micronutriënten nooit via het bloed bij de lichaamscellen waar ze nodig zijn. Met name bij oudere mensen komt dit als gevolg van een minder goede maag en darmfunctie nogal eens voor.

Bepaalde combinaties van voedingsstoffen kunnen de opname bevorderen. Zo is bekend dat de absorptie van lipofiele ofwel vetminnende vitamines wordt verbeterd als deze tezamen met vette voedingsstoffen worden ingenomen. Lipofiele vitamines zijn onder meer: de vitamines A, D en E, en bèta caroteen.

Ook staat vast dat ruime beschikbaarheid van vitamine D bevorderlijk is voor de absorptie van calcium en fosfor, en dat vitamine C gunstig is voor de opname van ijzer.

Bij een gezond voedingspatroon en verstandige suppletie hoeft in het algemeen geen vrees te bestaan voor tekorten door absorptieverlies. Voor oudere mensen en personen met maag en/of darmproblemen is echter wel aan te bevelen om ter compensatie van mogelijk nietoptimale opname de suppletiedosering wat hoger dan normaal te stellen.