Is het schadelijk om méér vitamines in te nemen dan de ADH of RI?

Integendeel, het is op langere termijn schadelijk om van bepaalde voedingsstoffen níet aanzienlijk meer in te nemen dan de ADH. Bij inname van slechts de ADH zal men in het algemeen geen gebreksziekten zoals scheurbuik ontwikkelen want daarvoor zijn de tekorten dan niet ernstig genoeg. Er is echter geen sprake van optimale inname, met als gevolg dat de lichaamscellen en weefsels sneller verouderen dan nodig is. Op lange termijn kan daardoor de gezondheid ernstig achteruit gaan.

De toxische grens van de meeste vitamines en andere microvoedingsstoffen is veel hoger dan de doseringen die in de orthomoleculaire literatuur worden aanbevolen. Leveranciers van orthomoleculaire supplementen baseren zich bij de samenstelling van hun producten op door research verkregen gegevens. Daarom is het in principe zonder meer veilig om de producten van bonafide orthomoleculaire leveranciers overeenkomstig de aangegeven dosering in te nemen.

Als u medicijnen gebruikt is echter wel aan te raden professioneel advies te vragen over de eventuele wisselwerking tussen het medicijn en bepaalde voedingsstoffen.

Verder moet men weten dat vermelde doseringen in principe altijd zijn afgestemd op volwassen personen. De voor een kind geschikte dosering kan men berekenen door de verhouding te bepalen tussen het lichaamsgewicht van het kind en dat van een volwassene, en vervolgens de aangegeven dosering overeenkomstig te verminderen.

Als we het gewicht van de gemiddelde volwassene stellen op 75 kg dan is voor een kind dat circa 25 kg weegt dus één derde van de aangegeven dosering van toepassing.