Kunnen de verschillende vitamines elkaar vervangen?

Vitamines en andere essentiële voedingsstoffen kunnen elkaar nooit geheel vervangen want de werking van elke voedingsstof is uniek.

Het lichaam is een buitengewoon gecompliceerd systeem dat is opgebouwd uit biljoenen op zichzelf eveneens zeer complexe systemen: de lichaamscellen. In het lichaamssysteem als geheel en in de afzonderlijke lichaamscellen vervullen allerlei moleculen essentiële functies. Ze worden gebruikt voor vele taken, die onder meer te maken hebben met het gebruik van energie, de communicatie van cellen met elkaar en met organen, het bewaren van belangrijke informatie, het stimuleren of juist afremmen van lichaamsprocessen, de bescherming tegen ziekteverwekkende bacteriën en virussen, het onschadelijk maken en uit het lichaam verwijderen van gifstoffen en vele andere biologische functies.

Veel moleculen worden door het lichaam zelf gemaakt, maar veel andere moeten worden geconsumeerd. Deze in te nemen substanties zijn de essentiële voedingsstoffen, waartoe onder meer de vitamines behoren. Elk van deze voedingsstoffen heeft een unieke moleculaire structuur en het is deze structuur waardoor hij zijn specifieke taken in het lichaamssysteem kan vervullen. Essentiële voedingsstoffen kunnen elkaar in het algemeen dus niet vervangen. Wél vullen ze elkaar vaak aan en werken ze bij veel functies als team samen. Daarom is het bijzonder belangrijk dat men van elke vitamine en ook van alle andere essentiële voedingsstoffen voldoende naar binnen krijgt.