Raakt je lichaam gewend aan extra vitamines, zodat je steeds meer moet innemen om gezond te blijven?

Deze vrees is ongegrond. Vitamines en andere voedingsstoffen veroorzaken geen gewenning of verslaving want ze worden door het lichaam ingepast in de normale biologische processen.

Als de inname van voedingsstoffen niet overeenkomt met de behoeften, of niet in de juiste verhoudingen plaatsvindt, zal het organisme deze dysbalans zoveel mogelijk zélf corrigeren. Onder meer kan daartoe de absorptie van bepaalde stoffen worden verminderd. Ook kan de uitscheiding van verschillende substanties worden aangepast. 

De behoefte aan een voedingsstof is van verschillende factoren afhankelijk maar zal in het algemeen niet toenemen door verhoogde inname. Het is in tegendeel zelfs zo dat iemand die met voedingssuppletie start juist in het begin vaak extra hoge doses nodig heeft. Dat is het geval omdat het lichaam een achterstand moet inlopen wat betreft de voorraden van bepaalde substanties en wat betreft het onderhoud van de lichaamscellen en weefsels.