Is het wel veilig om, zoals sommige mensen doen, zeer hoge doses vitamine C in te nemen?

Het gedurende langere tijd innemen van zeer hoge doses vitamine C is bijzonder heilzaam en brengt géén risico's met zich mee.

Diverse vermeende gevaren van vitamine C zijn inmiddels volledig ontzenuwd. De veiligheid van deze voedingsstof is in vele studies aangetoond. Zelfs gebruik van 10 gram per dag gedurende meer dan een jaar bleek geen problemen te geven.

Tot de onjuiste informatie over vitamine C behoort de bewering dat deze voedingsstof nierstenen zou veroorzaken. Deze bewering is door onder meer een onderzoek waarbij ruim 45.000 mensen betrokken waren weerlegd.

Ook staat vast dat vitamine C bij mensen die géén ijzertekort hebben niet tot een te hoge ijzerabsorptie leidt. Als iemand wél ijzergebrek heeft kan de ijzerabsorptie onder invloed van vitamine C belangrijk toenemen, maar dat is juist goed.


Gerelateerde artikelen: