Is het waar dat door langdurig zonnebaden vitamine D vergiftiging kan ontstaan?

Nee, dat is niet juist. Door inwerking van het ultraviolette deel van het zonlicht wordt in de huid vitamine D gevormd, maar daarbij kan géén overproductie optreden. Dat komt omdat bij intensieve blootstelling aan ultraviolette straling in plaats van vitamine D een onwerkzame stof wordt gevormd die vervolgens wordt uitgescheiden. 

Langdurig zonnebaden is echter niet zonder gevaar want intensieve blootstelling aan de ultraviolette stralen in het zonlicht kan DNA beschadigingen en daardoor kanker veroorzaken. Dat is zowel bij UVB als bij het in zonnebanken voornamelijk toegepaste UVA het geval. Daarom is zowel bij zonnebaden als bij gebruik van de zonnebank voorzichtigheid geboden.

Overigens is voor iedereen, maar vooral voor ouderen die relatief weinig in de zon komen, vitamine D suppletie aan te bevelen. Dat kan bijvoorbeeld door elke dag een multipreparaat te nemen, want in een goede multi zijn alle essentiële voedingsstoffen en dus ook vitamine D aanwezig. Een preparaat met alleen Vitamine D is nog beter, om voldoende vitamine D binnen te krijgen. Gebruik bij voorkeur 75 microgram per dag.