Wat betekent de aanduiding "time-released" op een vitaminepreparaat?

Bij een time-released preparaat worden de werkzame substanties niet ineens maar gedurende een bepaalde periode afgegeven. De gedachte hierachter is om een geleidelijk aanbod te creëren van met name essentiële voedingsstoffen die niet in het lichaam kunnen worden opgeslagen. Op deze wijze wil men voorkomen dat een deel van de inname ongebruikt het lichaam weer verlaat.

Helaas blijkt dit systeem in de praktijk niet echt te functioneren, want teneinde een optimale voorziening tot stand te brengen is voortdurende ruime beschikbaarheid van de betreffende essentiële voedingsstoffen nodig. Het lichaam is dan namelijk in staat om de balansen goed in te stellen, dat wil zeggen te zorgen dat de cellen van iedere stof in relatie tot andere stoffen de juiste hoeveelheid ontvangen. Verder moet worden bedacht dat het timerelease preparaat slechts relatief korte tijd in het deel van de darm verblijft waar de absorptie vooral plaats vindt. Met andere woorden: de opname wordt niet beter maar juist slechter.

Gebruik dus géén time-released preparaten want deze doorbreken de eigen regulatie door het organisme en worden vaak slechts gedeeltelijk geabsorbeerd. De juiste manier om te zorgen dat het lichaam voortdurend over de betreffende essentiële voedingsstoffen kan beschikken is: de totale dagelijkse dosis niet in één keer maar verspreid over de dag in te nemen.

Bij stoffen als melatonine kan een time-released vorm wel een betere werking teweeg brengen.