Wat wordt bedoeld met de term ADH of RI?

ADH staat voor Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid, de officiële norm voor de hoeveelheid die men tenminste per dag van een bepaalde voedingsstof naar binnen moet krijgen. RI staat voor Referentie Inname en is de hedendaagse vervanger van de term ADH.

In veel landen is door een daartoe aangestelde officiële instantie een tabel opgesteld met voor diverse voedingsstoffen de minimaal per dag in te nemen hoeveelheid. In Nederland is dit gedaan door de Voedingsraad.

De ADHs of RIs zijn afgestemd op de preventie van gebreksziekten. Door orthomoleculaire voedingsdeskundigen en artsen wordt echter op grond van wetenschappelijke feiten gesteld dat de preventie van gebreksziekten een veel te beperkte doelstelling is. Met orthomoleculaire voeding is namelijk veel méér mogelijk, te weten het bereiken en door de jaren heen behouden van een optimale gezondheid en conditie.

Daarom bestaan er voor diverse voedingsstoffen aanzienlijke verschillen tussen de ADH/RI en het advies vanuit de orthomoleculaire voedingsleer.