Zijn complexpreparaten altijd beter dan enkelvoudige?

Complexpreparaten hebben belangrijke voordelen, maar vaak kan het wenselijk zijn om ook een of meer enkelvoudige preparaten te suppleren.

Zo kan een breedspectrum multipreparaat zorgen dat de inname van alle vitamines en mineralen, behalve van vitamine C, op een voor blijvende gezondheid vereist niveau wordt gebracht. Vitamine C dient nog extra te worden gesuppleerd omdat multipreparaten om praktische redenen slechts relatief weinig vitamine C bevatten.

Het belangrijkste voordeel van een complexpreparaat is wel dat het tegen lage kosten meerdere substanties voor een bepaalde gezondheidsdoelstelling levert. Als men bijvoorbeeld om ook op hoge leeftijd nog gezond en vitaal te zijn extra antioxidanten wil innemen dan is een antioxidantencomplexpreparaat daarvoor de goedkoopste en meest effectieve oplossing. Bij afzonderlijke inkoop van de verschillende antioxidanten zou men aanzienlijk méér moeten betalen.

Verder zijn in een deskundig samengesteld complexpreparaat de verschillende substanties in de juiste verhouding aanwezig. Bonafide leveranciers van voedingssupplementen baseren zich bij het samenstellen van preparaten namelijk op professionele kennis.

Nog een ander voordeel is dat men bij een complexpreparaat in verhouding tot de werkzame stoffen minder vulstoffen naar binnen krijgt.

Enkelvoudige preparaten zijn echter niet overbodig. Sommige substanties worden vanwege hun specifieke werking vaak, boven een of meer complexformules, als enkelvoudig preparaat gesuppleerd.