Zijn vitamines gedurende bepaalde periodes in het leven extra belangrijk?

Dat is inderdaad het geval.

Zo hebben baby's extra vitamine K en jonge kinderen extra vitamine D nodig.

Tieners maken een versnelde groei door en hebben daarom extra behoefte aan eiwitten en uiteenlopende microvoedingsstoffen.

Voor volwassenen is het vooral belangrijk dat men dóórgaat met gezond te eten en adequaat te suppleren. Hoe consequenter men dit volhoudt des te positiever zullen de resultaten op latere leeftijd zijn.

Oudere mensen en bejaarden hebben in het algemeen een verhoogde behoefte aan uiteenlopende microvoedingsstoffen. Dat is onder meer een gevolg van het feit dat het lichaamssysteem geleidelijk minder efficiënt wordt, waardoor het nuttige gebruik van beschikbare voedingsstoffen achteruit gaat. Ook andere factoren spelen een rol, zoals het feit dat ouderen vaak minder eten en daardoor ook minder microvoedingsstoffen naar binnen krijgen.