In hoeverre is het mogelijk om met voedingssuppletie AIDS te bestrijden?

Kunnen supplementen dienen als AIDS-remmers?

Dat is zeer wel mogelijk, namelijk: 1) preventief, zodat men bij een eventuele besmetting reeds in een goede conditie is, 2) om tegen te gaan dat een HIVinfectie tot AIDS leidt, en 3) om de ziekteverschijnselen bij AIDS terug te dringen.

In alle gevallen is op de eerste plaats een gezonde leefwijze en voeding, en orthomoleculaire basissuppletie vereist. Uit preventief oogpunt is vervolgens extra suppletie van vitamine C, andere antioxidanten en afweerversterkende voedingsstoffen aan te raden.

De kans dat een HIVinfectie daadwerkelijk tot AIDS leidt kan worden verkleind door boven de genoemde preventieve suppletie onder meer selenium, extra vitamine C, bèta caroteen, extra vitamine E, cysteïne en St. Janskruid te nemen.

Is het zinvol om supplementen te nemen bij AIDS ziekteverschijnselen?

Ook als zich daadwerkelijk de ziekteverschijnselen van AIDS voordoen is voedingssuppletie zinvol. Bij AIDS patiënten kan gerichte orthomoleculaire suppletie zowel symptomatische verbeteringen teweegbrengen als de overlevingskansen vergroten. Tot de voedingsstoffen die wat dit betreft gunstig kunnen werken behoort naast de reeds genoemde substanties ook coenzym Q10. Dagelijkse Q10suppletie heeft bij AIDSpatiënten tot meetbare afweerverbetering geleid.

Overigens zijn er vooraanstaande AIDS deskundigen, waaronder Nobelprijswinnaar Kary B. Mullis, die met sterke argumenten betogen dat het HIV virus niet de werkelijke oorzaak van AIDS is. Zij stellen dat de ziekte wordt veroorzaakt door meerdere afweerondermijnende factoren, waaronder onvolwaardige voeding.