Is het mogelijk om met voedingssuppletie de conditie en sportprestatie te verbeteren?

Bij prestatiegerichte sport zijn de dagelijkse voeding en de preventieve suppletie extra belangrijk. Boven de op algehele conditieverbetering gerichte voedingsmaatregelen kan de sporter ook zijn of haar prestatievermogen met specifieke supplementen opvoeren.

Van speciaal belang voor de aërobe energieproductie zijn: vitamine B complex, vitamine E en coenzym Q10. Extra suppletie van deze voedingsstoffen kan het uithoudingsvermogen verbeteren. Ook door octacosanol kan het rendement van de aërobe energieproductie, en daarmee het uithoudingsvermogen, worden verbeterd. 

Bij kortdurende sterke inspanning, zoals tijdens sprinten en gewichtheffen, gaan de spiercellen ertoe over hun reserve aan bioenergie aan te spreken. Verschillende voedingsstoffen kunnen ertoe bijdragen dat deze reserve op effectieve wijze gebruikt wordt. Daartoe behoren: creatinemonohydraat, magnesium, vitamine B6 en inosine. 

De reserve aan bioenergie in de cellen is slechts beperkt, reden waarom voor kortdurende sterke inspanning vaak ook anaërobe energieproductie plaatsvindt. De doelmatigheid van dit proces kan worden bevorderd door vitamine Bcomplex en lleucine te suppleren. Het nadelige effect van de bij anaërobe energieproductie plaatsvindende melkzuurvorming kan worden beperkt door suppletie van taurine en inosine.