Is het zo dat wanneer ik voedingssupplementen neem ik nooit meer ziek word?

Door voedingssuppletie kan het ziekterisico worden verminderd maar uiteraard niet volledig teniet worden gedaan. De gezondheid is immers behalve van de voeding nog van verschillende andere factoren afhankelijk. Daartoe behoren onder meer: de gewone maaltijdenvoeding, de stressbelasting, de toxische belasting vanuit het milieu, en de mate waarin men blootstaat aan infecties.

Wie het risico van ziekte zoveel mogelijk wil beperken en de kans op een lang en gezond leven zoveel mogelijk wil vergroten zal daar behalve door voedingssuppletie dus ook nog op uiteenlopende andere manieren naar moeten streven.