Kunnen er in voedingssupplementen behalve vitamines en mineralen nog andere werkzame stoffen zitten?

Ja, door onderzoek is komen vast te staan dat er naast vitamines en mineralen nog diverse andere microvoedingsstoffen bestaan. Al deze substanties kunnen deel uitmaken van de samenstelling van voedingssupplementen.

Tot de microvoedingsstoffen behoren naast vitamines en mineralen onder meer bepaalde onverzadigde vetzuren. Ook komt steeds meer wetenschappelijk feitenmateriaal beschikbaar over de heilzame werkingen van uit de traditionele kruidengeneeskunde bekende natuurlijke stoffen. Zulke natuurproducten met bewezen effectiviteit worden ook steeds vaker in voedingssupplementen toegepast.

Er is vandaag de dag een grote verscheidenheid aan enkelvoudige en samengestelde suppletiepreparaten op de markt. Bekendheid met de werking van uiteenlopende substanties is bij de keuze uit dit aanbod van groot belang. Voor mensen die zich verder in deze materie willen verdiepen is achterin dit boekje een overzicht van aanbevolen literatuur opgenomen.