Mag een voedingssupplement méér van een werkzame stof bevatten dan de ADH of RI?

Dat mag zeker. Alleen voor de vitamines A en D zijn door de overheid maxima vastgesteld. 

Het maximum voor vitamine A bedraagt 1200 RE (4000 IE) per dagdosis. In voedingssupplementen voor zuigelingen tot 1 jaar mag echter ten hoogste 650 RE vitamine A per dagdosis aanwezig zijn. (De term retinolequivalent ofwel RE wordt gebruikt om de biologische activiteit van stoffen met vitamine A werking aan te geven. Daarbij komt 1 RE overeen met 1 microgram vitamine A.)

Het toegestane maximum voor vitamine D bedraagt 5 microgram (200 IE) per dagdosis. Preparaten die speciaal bedoeld zijn voor kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven mogen wat méér vitamine D bevatten, namelijk tot 15 microgram (600 IE) per dagdosis. 

Voedingsstoffen zijn in het algemeen ook in doseringen die nog aanzienlijk boven de optimale inname liggen zeer veilig. Dat komt omdat het lichaam deze stoffen herkent als lichaamseigen en bij een teveel eenvoudig zorgt dat het overbodige deel op natuurlijke wijze het lichaam verlaat.

Bij slechts enkele voedingsstoffen, zoals de vitamines A en D, is het praktisch gesproken denkbaar dat de toxische grens wordt bereikt. (De toxische grens is de inname waarboven schadelijke bijwerkingen kunnen optreden.) De wettelijke maxima voor de vitamines A en D liggen overigens nog aanzienlijk beneden deze grens.