Waarom staat op de verpakking van voedingssupplementen altijd "een evenwichtige voeding bevat voldoende vitamines"?

Deze onjuiste bewering op iedere verpakking van een voedingssupplement is sinds 1995 wettelijk verplicht. In feite is deze verplichting een ergerlijke vorm van voor de volksgezondheid nadelige wetgeving, die bonafide leveranciers van voedingssupplementen ten onrechte in een ongunstig daglicht plaatst.

Deze wetgeving kon totstandkomen omdat politici en bestuurders zich vaak laten informeren en adviseren door "deskundigen" uit kringen van gevestigde belangen.

De verplichte vermelding is onjuist want het is een bewezen feit dat voeding volgens de Voedingswijzer (de officiële norm voor "evenwichtige voeding") niet voldoende vitamines bevat. Dat is namelijk in verschillende rapporten met harde cijfers aangetoond. 

Verder moet worden bedacht dat de effectieve nutriëntenwaarde van veel gewassen in de afgelopen decennia sterk gedaald is. Bovendien is de behoefte aan micronutriënten als gevolg van de toegenomen milieu en voedingsvervuiling sterk toegenomen.

Maar zelfs bij een in alle opzichten gezond voedingspatroon is suppletie nodig om op lange termijn de gezondheid te behouden. Het woord "voldoende" in de verplichte vermelding is immers heel onduidelijk. We kunnen pas werkelijk spreken over voldoende voedingsstoffen als het lichaam op het gebied van voeding in het geheel niets tekort komt, dus als er ook géén sprake is van tekorten waarvan de schadelijke gevolgen pas op lange termijn merkbaar worden.