Wat zijn voedingssupplementen?

Voedingssupplementen zijn capsules, tabletten of poeders met nauwkeurig gedoseerde hoeveelheden voedingsstoffen, bedoeld om in te nemen als aanvulling op de normale maaltijdenvoeding.

Hoewel voedingssupplementen qua vorm veel overeenkomst vertonen met farmaceutische medicijnen verschillen ze daarvan in een aantal opzichten volkomen. Het belangrijkste verschil is wel dat voedingsstoffen lichaamseigen en medicijnen meestal lichaamsvreemd zijn. Voedingsstoffen worden in tegenstelling tot lichaamsvreemde medicijnen ingepast in de normale biologische processen, op de manier zoals het lichaam dat wil.

Voedingssupplementen werken het beste als ze worden genomen als aanvulling op een op zichzelf reeds zo gezond mogelijk voedingspatroon. Tot het regelmatig innemen van bepaalde voedingssupplementen kan om verschillende redenen worden besloten.

Op de eerste plaats is het in deze tijd in feite voor iedereen noodzakelijk om bepaalde voedingsstoffen die in de normale voeding onvoldoende aanwezig zijn door suppletie naar binnen te krijgen.

Verder kunnen door voedingssuppletie zogenoemde relatieve tekorten worden opgeheven. Relatieve tekorten zijn tekorten waardoor men weliswaar niet meteen ziek wordt maar die op langere termijn wél tot ernstige verslechtering van de gezondheid leiden.

Voedingssupplementen kunnen ook therapeutisch worden toegepast. De patiënt krijgt dan extra veel van speciaal die voedingsstoffen toegediend die het lichaam kan gebruiken om de betreffende aandoening te genezen.